Foto Koningsplein Ridderkerk. Foto Faas van Rietschoten 2014.

Echt voor Ridderkerk.

Lokaal politieke vereniging

Meedoen.

Meedoen. Lid worden. Hartelijk welkom. Bekijk de info over meedoen, lid worden.

Vereniging.

Echt voor Ridderkerk: Doel. Activiteiten. Werkwijze. Op de vereniging pagina.

Contact:
Henri Koppes
Mail | T 0180-431051

Fractie.

De fractiepagina gaat over het fractiewerk met 4 raads- en 2 burgerleden.

Contact:
Laurens Franzen
Mail

Standpunten.

Voor standpunten, bespreking, columns en verslagen: het standpunten overzicht .

 

groepsfoto EVR

 
 

Ridderkerk, 14 februari 2018 - Echt voor Ridderkerk presenteert de vijftien kandidaten van EVR-Lijst 3 aan de pers. Met groepsfoto en korte introductie bij de vijftien namen. (Twee kandidaten konden niet aanwezig zijn voor de groepsfoto.)
 
 
Lijst 3
Echt voor Ridderkerk

 

 

1.
Ad Los (68) - Eigenaar museumschool.nl; voormaling beroepsvlieger en examinator; medeoprichter EVR; oprichter 1e lokale partij van Ridderkerk in 2001; voormalig wethouder van Ridderkerk; thans raadslid en landelijk bekend van de duikboot van Kuifje.

2.
Cora van Vliet (58) - Ondernemer en docent (o.a. Verkopen, Strategisch Management, BHV en EHBO), moeder, bijzonder ambtenaar burgerlijke stand, voormalig voorzitter van de Rotterdamse Ondernemers Organisatie voor Handel en Nijverheid, thans raadslid.

3.
Wim van der Linden (69) - Voorzitter deelnemersraad bakkerspensioenfonds (FNV); voorheen voorzitter centrale ondernemingsraad Bakkersland; medeoprichter Echt Voor Ridderkerk en thans raadslid.

4.
Laurens Franzen (32) - Jurist bij de gemeente Katwijk; oud voorzitter rechtswinkel Leiden; thans raadslid.

5.
Jim Kloos (70) - Voorzitter PCOB afd. Ridderkerk; medeoprichter SchuldHulpMaatje Ridderkerk; medeoprichter Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk, voorzitter Stichting Het Zonnekind, medeoprichter Stichting Het Ridderhart en ambassadeur bij SeniorWeb.

6.
Eric van Wolde (56) - Nu ZZP-er en burgerraadslid; voormalig ICT-er Shell Nederland; voorheen algemeen bestuurslid jongerensociëteit.

7.
Gertjan Kaptein (65) - Thans brigadier vreemdelingenpolitie; voormalig boekhoudkundig medewerker; oud politieagent, lid ondernemingsraad politie.

8.
Tissa van de Wege-van der Does de Bye (52) - Was afdelingssecretaresse bij Stork en algemeen bestuurslid van de Adviescommissie Leerlingenvervoer Ridderkerk (ALR); lid van het Wijkoverleg Drievliet - ’t Zand en moeder van 2 volwassen kinderen.

9.
Ryan Ensign (23) - Tweedejaars student Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bestuurslid buurtpreventie Drievliet 't Zand.

10.
Freek Pols (56) - Vrijwilliger bij de Foodcompany Ridderkerk, lid van het minimaplatform. Hiervoor diverse functies als manager in de scheepvaart.

11.
Monique Ubaghs (61) - Thans eigenaar van B&B in Rijsoord. Bekend van B&B-programma op de NPO. Runde hiervoor restaurant "De appel van Oranje"; was docent voeding bij het Albeda College.

12.
Eric Neijenesch (50) - Ridderkerkse ondernemer in ijzerwaar.

13.
Manny Saryo (59) - Inpakster bij Bakkersland; kaderlid FNV, oud voorzitter ondernemersraad Bakkersland Ridderkerk.

14.
Henri Koppes (74) - Voormalig beroepsmilitair Koninklijke Luchtmacht; vanaf 1968 werkzaam geweest bij gemeentepolitie Ridderkerk; thans gepensioneerd; bestuurslid buurtpreventie 3Vliet/Zand; oud raadslid; medeoprichter Echt Voor Ridderkerk; vrijwilliger in enige functies.

15.
Faas van Rietschoten (73) - Webmaster Echt Voor Ridderkerk; oud raadslid en voormalig correspondent.

"KUNNEN JULLIE DAAR NAAR KIJKEN..."

Heeft u een vraag. Wil u een van de EVR-raadsleden spreken. De EVR-fractie op iets attenderen. Neem contact met ons op. Kijk voor de mogelijkheden even op de Fractie pagina. We horen graag van u. Laurens Franzen, Mail.Vooruitlopend op presenteren regisseren.
Monique Ubaghs' fotoshoot de Schans


Henri Koppes en Ad Los dienden kandidatenlijst in.GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
Stemming: 21 maart 2018.
Officiële uitslag: 23 maart 2018.

Sociale media training
Ridderkerk, 12 februari 2018 - Vanavond van zeven tot tien uur sociale media training ten behoeve van het campagne voeren, met docent Regilio Kouwenhoven. Tekst en beeld: Faas van Rietschoten (Dus niet op de foto.)


Standpunten

'Fire and Fury' in Ridderkerk
De Combinatie column Buiten de raad. Door Ad Los, fractievoorzitter EVR.

Ridderkerk, 8 februari 2018 - The bestseller “Fire and Fury”, heeft heel wat stof doen opwaaien aan de overkant van de Atlantische oceaan, een kijkje achter de schermen van het Witte Huis brengt niet echt de schoonheid van openbaar bestuur in beeld. Het verhullen van misstanden en uitglijders is bijna een industrie geworden binnen het openbaar bestuur, ook bij ons in Ridderkerk. Verder lezen.

T’IS BAR

Door Ad Los, fractievoorzitter EVR

Ridderkerk, 5 februari 2018 - Tijdens het vragenuur in de raadsvergadering van 25 januari stelde onze fractie een vraag over financiele overschrijdingen in de BAR organisatie. Het ging totaal over een “uitglijder” van 1,4 Miljoen... Verder lezen.

300 JAAR

Door Ad Los, fractievoorzitter EVR

Ridderkerk, 25 januari 2018 - Om gehoord te worden in onze gemeenteraad moet je het soms zoeken in superlatieven. Als het gaat over op de lange baan schuiven, kun je wel stellen dat het niet erg lang mag duren, maar dat is snel vergeten, maar als je stelt dat het op deze manier wel 300 jaar kan duren, ja hoor, dan heeft iedereen het gehoord. Het gaat hier namelijk om het ontbrekende stuk in het geluidscherm, bij Ridderkerk West... Verder lezen.

Beschut werk (reïntegratieplaatsen)

Door Laurens Franzen, raadslid EVR

Ridderkerk, 25 januari 2018 - Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht. Het beschut werk is één van de nieuwe onderdelen van de Participatiewet. Dit vervangt voor een deel de oude Wet sociale werkvoorziening (WSW). Per 1 januari 2017 is de Participatiewet gewijzigd op het gebied van beschut werk. Het doel van de wetswijziging is dat gemeenten vanaf 2017 voor mensen met een indicatie voor beschut werk daadwerkelijk een dienstbetrekking beschut werk regelen. Verder lezen.

Het beschikbare overzicht aan bijdragen en standpunten, van april 2014.

Gemeenteraad

AGENDA GEMEENTERAAD
Donderdag 22 februari 2018
Plaats: Raadzaal gemeentehuis - Tijd: 20:00 uur - Voorzitter: Mevrouw A. Attema

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie
4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 14 december 2017
5. Wijkprogramma West

6. Vaststelling bestemmingsplan Kievitsweg 107
7. Kadernotitie subsidiebeleid 2018 - 2022 Ridderkerk en Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018
8. Reserve Groot Onderhoud Accommodaties Ridderkerk
9. Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
10. Verordening leerlingenvervoer

11. Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018
12. Rapport Rekenkamercommissie Kaderstellende rol van de gemeenteraad
13. Aanvraag suppletie uitkering bommenregeling Lancaster
14. Nota Richtlijnen Grondprijzen gemeente Ridderkerk 2018
15. Intrekking Verordening Brandbeveiliging
16. Actualiseren bebouwde komgrenzen Ridderkerk
17. Afdoening motie 2017-136 Energieneutraal Ridderkerk


* Live of achteraf te volgen via: Raad in beeld | * Vrije inloop.

(vR/10/02/18)

Oproep: Geen windturbines

Deze flyer is gemaakt door het Wijk-ldee-Team en Wijkoverleg Rijsoord, Sinds kort is bekend dat de Raad van State op 3 september 2015 uitspraak zal doen over de bezwaren die ingediend zijn tegen de vorming van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Wij willen graag aan blijven geven dat we het niet eens zijn met deze ontwikkeling. Daarbij hebben we ook uw hulp nodig. Zou u deze flyer, liefst vandaag nog, zichtbaar voor uw raam willen hangen zodat de gemeente een lint van protest wordt? Hiermee geeft u aan de 'buitenwereld' het signaal af deze ontwikkeling hier niét te willen, nooit te willen. Wilt u reageren mail naar: wijkoverlegrijsoord@hotmail.com info@poldernieuwreijerwaard.nl of bezoek onze website www.wijkoverlegrijsoord.nl

UIT INFO GEMEENTE RIDDERKERK BEGIN 2015:

"De gemeente vindt het belangrijk, dat de inwoners van Ridderkerk zich goed kunnen laten informeren over de plannen voor windenergie, en over de rol die zij daarbij zelf kunnen spelen. (..) Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit onderwerp? Stuur uw contactgegevens door naar j.rombouts@bar-organisatie.nl. We bewaren uw contactgegevens graag voor het informeren over windenergie in de toekomst."